fundamental
ZÁKLADNÍ POJMYVĚTY A POUČKYZAJÍMAVOSTIÚLOHYNÁSTROJEZÁKLADNÍ ŠKOLANĚCO KE ČTENÍ

Matematické zajímavosti

  1. Pravděpodobnost, s jakou zápalka vyhozená nad rovinou po dopadu protne libovolnou přímku
  2. Jednoduché odvození vzorce pro dilataci času ve speciální teorii relativity
  3. Pro která dvě přirozená čísla a, b platí: a + b = ab?
  4. Sierpinského trojúhelník

Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /3w/wz.cz/f/fundamental/matematika/vmail.php on line 28