fundamental
ZÁKLADNÍ POJMYVĚTY A POUČKYZAJÍMAVOSTIÚLOHYNÁSTROJEZÁKLADNÍ ŠKOLANĚCO KE ČTENÍ

Matematické věty, pravidla, poučky a zajímavosti

  1. Proč platí známé pravidlo pro dělitelnost čísla třemi?
  2. Proč je počet všech podmnožin množiny o n prvcích roven 2n?
  3. Jak je to s důkazem pravidla pro dělitelnost jedenácti?
  4. Odvození vzorce pro řešení kvadratické rovnice
  5. Odvození postupu pro zjištění dělitelnosti sedmi
  6. Důkaz vzroce pro výpočet obsahu trojúhelníku
  7. Odvození vzorce pro součet členů geometrické posloupnosti
  8. Odvození vzorce pro součet členů aritmetické posloupnosti
  9. Proč je součet úhlů trojúhelníku roven 180°?

Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /3w/wz.cz/f/fundamental/matematika/vmail.php on line 28