fundamental
ZÁKLADNÍ POJMYVĚTY A POUČKYZAJÍMAVOSTIÚLOHYNÁSTROJEZÁKLADNÍ ŠKOLANĚCO KE ČTENÍ

 

Přidat úlohu

Úlohy

Početní "trik" s číslem 1089 (1 řešení) (0 komentářů)

Úkolem je vysvětlit, jak funguje následující postup. Zvolíme libovolné trojciferné přirozené číslo s podmínkou, že se první a poslední číslice budou lišit alespoň o 2. V tomto čísle zaměníme první a poslední číslici. Ta...

Slovní úloha (1 řešení) (0 komentářů)

Zahradník vysadil na 10 záhonù po 12 sazenicích rajčat do 8 řad. Kolik sazenic vysadil ? Znázorni....

Dva sourozenci (1 řešení) (0 komentářů)

Petr a Jana jsou sourozenci.Petr má dvakrát tolik rokůjako měla Jana,když měl Petr tolik roku jako má Jana teď. Součet jajich let ja 28. Kolik je Petrovi roků?...

zvednutí hladiny (1 řešení) (0 komentářů)

O kolik milimetrů se zvedla hladina vody v nádobě o průměru 40 cm, když do ní spadla standardní česká cihla (290 × 140 × 65 mm), za předpokladu, že objem tekutiny v nádobě činil přesně 15 l?...

Čokoláda (1 řešení) (0 komentářů)

Maminka dělí čokoládu, která má 6x4 shodných dílkù, svým čtyřem dětem. Jak může maminka rozdělit čokoládu na právě čtyři části se stejným obsahem tak, aby jeden útvar byl trojúhelník, jeden čtyřúhelník, jeden pětiúhe...

Schodiště (1 řešení) (0 komentářů)

V domě máme mezi dvěma patry dvě různá schodiště. Na každém z těchto schodišť jsou schody stejně vysoké. Jedno ze schodišť má každý schod vysoký 10 cm, druhé má o 11 schodů více než to první. Během dne jsem šel pětkrát...

Ořechy (1 řešení) (0 komentářů)

Pepa nasbíral do košíku poslední spadlé ořechy a zavolal na partu holek, ať se o ně podělí. Dal si ale podmínku : první si vezme 1 ořech a desetinu zbytku, druhý si vezme 2 ořechy a desetinu nového zbytku, třetí si vezme 3 ořechy a...

nezname cislo (1 řešení) (0 komentářů)

Neznámé číslo je dělitelné právě třemi různými prvočísly. Když tato prvočísla srov- náme vzestupně, platí následující: • Rozdíl druhého a prvního prvočísla je polovinou rozdílu třetího a druhého prvočísla. • So...

vyska divky (1 řešení) (0 komentářů)

Hanka si koupil nové kalhoty, ale nohavice ji nevyhovovaly. Jejich délka byla vzhledem k Hancine výšce v poměru 5 : 8. Proto pozadala maminku a by ji nohavice o 4 cm skratila, čímž se původní poměr zmenšil o 4 %. Určete, jak je Hanka v...

Bonbóny (1 řešení) (0 komentářů)

V bonboniéře bylo 16 bonbónů.Kryštof a Lukáš si je rozdělili tak,že a-Kryštof měl o 4 bonbóny více než Lukáš b-Kryštof měl o 6 bonbónů méně než Lukáš c-Kryštof měl 3krát více bonbónů než Lukáš Kolik měl každý ...

setkání poslů (1 řešení) (0 komentářů)

Pán vyslal posla, který ujde za den 7 mil. Když ušel 64 mil, vyslal pán druhého posla, který jde rychlostí 9 mil za den. Za kolik dní dohonil druhý posel prvního posla?...

Slovní (1 řešení) (0 komentářů)

Diktát psalo celkem 30 žáků. Jedna třetina z nich dostala jedničku nebo čtyřku. Dvojku čtyřikrát více než trojku. Kolik studentů má nedostatečnou, když víme, že jedničku dostalo 7 žáků, což je zároveň stejný počet jako jak...

HRANOL (1 řešení) (0 komentářů)

RANOL MÁ OBJEM9000 CENTIMERŮ KRYCHLOVZCH A POMET STRAN 3ku4ku6,uči jejich veoikost...

Bazén (1 řešení) (0 komentářů)

Zahradní bazén, který je zanořený do země, má při pohledu shora tvar, který je vidět na obrázku. Jednu část tedy tvoří obdélník s délkou stran a,b a druhá část je půlkruh o průměru rovném straně b obdélníku. Dno bazénu je...

Počítače (1 řešení) (0 komentářů)

Výpočetní středisko má za úkol zpracovat úlohu, která má celkový počet I instrukcí. Na úloze může současně pracovat libovolné množství dostupných počítačů. Pro zjednodušení zanedbáme čas potřebný k přidělování čás...

bonboniéra (1 řešení) (0 komentářů)

Václav dostal k narozeninám bonboniéru.Jeden bonbon snědl a polovinu zbylých dal sestře.POté snědl druhý a polovinu zbylých bonbonů dal bratrovi.Zůstalo mu 7 bonbonů.Kolik bonbonů měl na začátku?...

Koberec (1 řešení) (0 komentářů)

Vzácný koberec má rozměry 8.3 m x 6.7 m, a tloušťku 1.2 cm. Koberec se má srolovat, aby ho bylo možné převézt na jiné místo. Požadujeme, aby sbalený koberec zabíral co nejméně místa. Zároveň víme, že aby se koberec nepoškodil,...