Fundamental.

Události

9/2/2018 web přesunut na doménu fundamental.wz.cz

9/2/2018 dočasně pozastavena sekce Elektronika

11/5/2017 spuštěna sekce Info

11/5/2017 spuštěna sekce Osobní

7/9/2015 spuštěna sekce Elektronika

29/12/2012 spuštěna sekce Matematika

19/12/2012 zřízena doména fundamental.cz

Upozornění. Provedl jsem přesun webu z domény fundamental.cz na doménu fundamental.WZ.cz (webzdarma). Z důvodu přesunu na neplacený webhosting se na stránkách zobrazuje reklama, která je vkládána poskytovatelem hostingu. Ze zobrazovaných reklamních blbin nemám žádný příjem. Je to zkrátka nutné zlo, které je třeba respektovat.

Všechen text a multimediální obsah zveřejněný na doméně fundamental.wz.cz je mým autorským počinem, pokud není výslovně uvedeno jinak. Pochopitelně s výjimkou reklamního obsahu - viz. poznámka výše.

Motto tohoto webu by mohlo znít:

"S tím, jak se zvětšuje objem našeho poznání, se též zvětšuje jeho hranice s neznámem."

Je to upravená citace výroku, který je údajně připisován antickému učenci jménem Anaximenés.


Nejnovější na webu

Matematika

Osobní